หลักการทำงานในระบบเสียง PA เบื่องต้น

หลักการทำงานในระบบเสียง PA (Public Adress) เบื่องต้น


ส่วนประกอปพื้นฐานในระบบสัญญานเสียงแบ่งได้เป็น4ขั้นตอน

1.Tranducer หรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น ไมค์ เครื่องเล่นเพลง เครื่องดนตรีไฟฟ้า Microphone 

2.Mixing อุปกรณ์รวมสัญญานและปรับแต่งสัญญาณ เช่น มิกเซอร์ อีคิว Mixer EQ Processor

3.Amplification เครื่องขยายสัญญาณ เพื่อให้สัญญานไปออกลำโพง เช่น แอมป์ Amplifier

4.Output อุปกรณ์ให้เสียง เชีน ลำโพง ฮอร์น หูฟัง speaker Headphone monitor เป็นต้น

Visitors: 120,885